BNB Greenfield ประกาศการอัพเกรดที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยค่าก๊าซที่ลดลงและการทำธุรกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

kungnang28tanya

BNB Greenfield ได้รับการตั้งค่าให้แนะนำชุดการปรับปรุง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดที่กำหนดไว้ในวันที่ 20/11/2023 เวลา 07:00 น. UTC หัวใจสำคัญของการอัปเกรดนี้มีชื่อรหัสว่า […]