Binance US เตรียมยื่นประมูลสินทรัพย์ของ Voyager

Crypto News
Read Time25 Second

Changpeng “CZ” Zhao กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Bloombergว่า Binance US หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาของ Binance จะทำการเสนอราคาใหม่สำหรับแพลตฟอร์มให้กู้ยืมที่ล้มละลาย Voyager

“Binance US จะทำการยื่นประมูล Voyager อีกครั้งในตอนนี้ เนื่องจาก FTX ไม่สามารถทำตามข้อตกลงนั้นได้อีกต่อไป”

“ผมคิดว่าความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ เป็นข่าวลือที่แพร่กระจายโดย FTX เพื่อพยายามผลักเราออกจากการประมูล” Zhao กล่าว “เราไม่เคยกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการที่เราเข้าร่วมประมูล”

credit : finance.yahoo

0 0

Facebook Comments

Next Post

Circle เตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงผู้ใช้ USDC

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีเพียงอย่างเดียว CertiK ได้ลงทะเบียนการโจมตีแบบฟิชชิง 290 ครั้ง เพิ่มขึ้น 170% จาก […]