สำนักงาน ก.ล.ต.แห่งประเทศไทยประกาศอนุมัติ ICO Portal เจ้าแรกของประเทศแล้ว

Crypto News
Read Time53 Second

สำนักงานก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ให้แก่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในหลักทรัพย์ของบริษัท ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยปัจจุบัน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด  เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้นับตั้งแต่วันที่ 10เมษายน 2562  และได้กำหนดว่าก่อนที่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัดจะให้บริการระบบเสนอขายโทเคน ดิจิทัลได้ บริษัทเอสอี ดิจิทัล จำกัดจะต้องแสดงความพร้อมของระบบงานในการให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใน 180  วัน  นับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบและประเมินว่า ระบบของบริษัทมีความพร้อมแล้ว


ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร Crypto New : Facebook , Tweet ,Telegram

0 0

Facebook Comments

Next Post

จำนวนการทำธุรกรรม Bitcoin ต่อวันแตะจุดสูงสุดอีกครั้ง นับตั้งแต่ Bullrun ครั้งที่แล้ว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ จำนวนการทำธุรกรรม Bitcoin ต่อวันใน Blockchain เพิ่มตัวสูงขึ้นแตะ 400,000 รายการ. […]